در اين وبلاگ قدم به قدم با زبان زيباي فرانسه آشنا مي شويم ...

      هر زبانی قواعد ویژه ای دارد که درست نوشتن و درست خواندن را می آموزد. زبان فرانسه نیز همانند هر زبان دیگری برای درست نوشتن و درست خواندن قواعد ویژه ای دارد که به آن دستور زبان ( La grammaire) می گویند .

     به عبارت دیگر دستور زبان مجموعه قواعدی است که از طبیعت زبان بر می خیزد و برای کاربرد درست آن آموخته می شود .

      ساده ترین واحد هر زبان واژه (کلمه ) است که خود از حروف الفبا تشکیل می شود.

  حروف زبان فرانسوی بیست و شش حرف است که بجز آنها حروف زیر هم در این زبان به کار میروند، اما جزء الفبا به حساب نمی‌آیند:

œ à â è é ê ë î Ï ô û ç

 

Audio. Press to listen!   آ Audio. Press to listen! ب Audio. Press to listen! س Audio. Press to listen! د Audio. Press to listen!  اُ
Audio. Press to listen! اف Audio. Press to listen!  ژ Audio. Press to listen! آش Audio. Press to listen! ای Audio. Press to listen! ژی
Audio. Press to listen!  کا Audio. Press to listen! ال Audio. Press to listen! ام Audio. Press to listen! ان  Audio. Press to listen!اُ
Audio. Press to listen! پ Audio. Press to listen! کو Audio. Press to listen! اغ Audio. Press to listen! اس Audio. Press to listen! ت
Audio. Press to listen! اوو  V Audio. Press to listen! و        W Audio. Press to listen! دوبل-و     X Audio. Press to listen! ایکس          YAudio. Press to listen! ایگرگ 

Audio. Press to listen! زد

 

 

  از این حروف ۶ حرف صدادار (voyelle) :                       

A.  E.  I.  O.  U.  Y

و بقیه بی صدا (consonne) هستند .

   براي شنيدن تلفظ حروف بر روي آيكن Audio. Press to listen!  كليك كنيد  .

 

+ نوشته شده در  Tue 31 May 2005ساعت 15:32  توسط nevisandeh  |